Шлайфан бетон

Нивелиране, вибриране и изтегляне на бетона

Бетонът се полага, вибрира и нивелира чрез различни технически средства. Виброрейката е уредът, чрез който бетонът се вибрира и се подготвя за важното първоначално изкарване на въздуха, който е попаднал в бетона.

1

Посипване на повърхностен втвърдител

Това е етап, в който се посипва повърхностен втвърдител (прахообразна смес с циментови примеси) върху вече вибрираната бетонна смес. Повърхностният втвърдител е 7 пъти по-износоустойчив от бетона и се полага за удължаване на живота на настилката. Може да бъде в цвят – зелен, червен, син, жълт, натурален (сив).
2

Етап шлайфане

Тук в този първи етап от шлайфането на бетона се набива повърхностния втвърдител в бетона и се създава яка спойка помежду им. Използват се „хеликоптери“ с различни големини.
Шлайфането на бетона е на няколко етапа, като всеки следващ етап гладкостта е по-голяма и полировката му се увеличава.
3

Полагане на импрегнатор

Това е етап, в който се полага импрегнатора – разтвор на водна основа, който запечатва и предпазва прясно положените настилки като предава завършен и естетически вид.

4

Сложете край на ронливите и прани бетонови настилки
Поискайте оферта

Разгледайте какво сме реализирали за нашите клиенти
Нашите проекти