За цялата страна:
For the entire country:
Für die ganze Stadt:
0899389060
luxbeton@abv.bg

Hardstone индустриални настилки

„Hardstone“ настилка е приложима на места с високо интензивно натоварване, от мотокари, транспалетни колички и движещи се машини до 50 тона.

Армирана настилка на циментова основа със специално подбрана фракция, фибри и химикали.

Гаранционния срок за износоустойчивост на настилката е от 5 до 10 години.

Галерия